Hlavním záměrem Darovny je:

1. Poskytování pomoci lidem, zejména dětem v sociálně nepříznivé situaci a se zdravotním postižením, formou finančního daru, získaného prodejem darovaných věcí, a to na konkrétní věc. ( např. speciální boty, speciální pomůcky, příspěvky na lázně a rehabilitační pobyty apod.)

2. Podněcování občanů k ekologickému myšlení (darování funkčních věcí k dalšímu využití a zamezení jejich zbytečného vyhazování).

3. Podpora filantropie občanů (darováním svých nepotřebných věcí se přímo účastní pomoci konkrétnímu člověku).

Pokud se vám tedy hromadí věci, které již neupotřebíte a je vám líto je vyhodit, budeme rádi, když je k nám donesete a tím přispějete na dobrou věc. Vybíráme cokoliv, samozřejmě v dobrém stavu - rozbité věci už neupotřebí asi nikdo. Můžete donést vyprané oblečení, elektroniku, porcelán, nádobí, hračky, knihy, ....., prostě vše, o čem jste přesvědčeni, že ještě může posloužit.

Uvítáme též informace, kterým znevýhodněnýcm dětem bychom mohli pomoci příspěvkem na zdravotní pomůcku nebo lázeňský pobyt.

Bližší informace můžete získat v našem obchůdku Darovna a na tel. čísle 736 689 876 předsedkyně spolku Mileny Klikové.