Poděkování

Zde by jsem chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svojí prací při pomoci zrealizovat tento obchod a otevřít.

Dále všem, kteří Darovně stále pomáhají a také všem lidem, kteří nosí svoje nepotřebné věci a všem, kteří u nás nakupují.

Věřím, že budou dále sloužit k užitku lidem, kteří si je u nás zakoupí za symbolické ceny.

S velkým DÍKY 

Milena Kliková 

předsedkyně spolku