Poděkování

Zde by jsem chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svojí prací při pomoci zrealizovat tento obchod a otevřít.

Dále všem, kteří mi stále pomáhají a také všem lidem, kteří nosí svoje nepotřebné věci.

Věřím, že budou dále sloužit k užitku lidem, kteří si je u nás zakoupí za symbolické ceny.